Η κλήρωση της Β' κατηγορίας Χανίων

Η κλήρωση της Β' κατηγορίας Χανίων
Διαβάστε το αναλυτικό φετινό πρόγραμμα του πρωταθλήματος της 2ης κατηγορίας ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ. Χανίων όπως προέκυψε από την κλήρωση. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει ορισθεί το Σαββατοκύριακο 8-9 Σεπτεμβρίου...

1η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΣΠΙΔΑ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΠΤΕΡΑ - ΣΦΑΚΙΑ
ΑΜΙΛΛΑ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΘΗΣΕΑΣ - ΤΙΤΑΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΧΑΛΗΣ
ΔΑΦΝΗ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ

2η αγωνιστική

ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΑΠΤΕΡΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΑΜΙΛΛΑ
ΣΦΑΚΙΑ - ΘΗΣΕΑΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΤΙΤΑΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΧΑΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ

3η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ
ΑΠΤΕΡΑ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΑΜΙΛΛΑ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΣΦΑΚΙΑ
ΔΑΦΝΗ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΤΙΤΑΝ - ΧΑΛΗΣ

4η αγωνιστική

ΑΠΤΕΡΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ - ΑΜΙΛΛΑ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΘΗΣΕΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΔΑΦΝΗ
ΣΦΑΚΙΑ - ΧΑΛΗΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΤΙΤΑΝ

5η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΑΜΙΛΛΑ
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΠΤΕΡΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΑΣΠΙΔΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΔΑΦΝΗ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΧΑΛΗΣ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΤΙΤΑΝ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΣΦΑΚΙΑ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

6η αγωνιστική

ΘΗΣΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΑΜΙΛΛΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΑΠΤΕΡΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΣΠΙΔΑ - ΔΑΦΝΗ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΧΑΛΗΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΤΙΤΑΝ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΣΦΑΚΙΑ

7η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ
ΔΑΦΝΗ - ΑΜΙΛΛΑ
ΧΑΛΗΣ - ΑΠΤΕΡΑ
ΤΙΤΑΝ - ΑΣΠΙΔΑ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΣΦΑΚΙΑ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ

8η αγωνιστική

ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΔΑΦΝΗ
ΘΗΣΕΑΣ - ΧΑΛΗΣ
ΑΜΙΛΛΑ - ΤΙΤΑΝ
ΑΠΤΕΡΑ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΑΣΠΙΔΑ - ΣΦΑΚΙΑ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

9η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΔΑΦΝΗ
ΧΑΛΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΤΙΤΑΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ
ΣΦΑΚΙΑ - ΑΜΙΛΛΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΑΠΤΕΡΑ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΑΣΠΙΔΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.

10η αγωνιστική

ΧΑΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΔΑΦΝΗ - ΤΙΤΑΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΣΦΑΚΙΑ
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΜΙΛΛΑ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΠΤΕΡΑ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.

11η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΤΙΤΑΝ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΧΑΛΗΣ
ΣΦΑΚΙΑ - ΔΑΦΝΗ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΑΜΙΛΛΑ
ΑΣΠΙΔΑ - ΑΠΤΕΡΑ

12η αγωνιστική

ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΤΙΤΑΝ - ΣΦΑΚΙΑ
ΧΑΛΗΣ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΔΑΦΝΗ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ
ΑΜΙΛΛΑ - ΑΠΤΕΡΑ

13η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΣΦΑΚΙΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΤΙΤΑΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΧΑΛΗΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΔΑΦΝΗ
ΑΣΠΙΔΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΠΤΕΡΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΑΜΙΛΛΑ - ΘΗΣΕΑΣ

14η αγωνιστική

ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΣΦΑΚΙΑ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΤΙΤΑΝ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΧΑΛΗΣ - ΑΣΠΙΔΑ
ΔΑΦΝΗ - ΑΠΤΕΡΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΜΙΛΛΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ

15η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΣΦΑΚΙΑ
ΑΣΠΙΔΑ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΑΠΤΕΡΑ - ΤΙΤΑΝ
ΑΜΙΛΛΑ - ΧΑΛΗΣ
ΘΗΣΕΑΣ - ΔΑΦΝΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ

16η αγωνιστική

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ
ΣΦΑΚΙΑ - ΑΠΤΕΡΑ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΑΜΙΛΛΑ
ΤΙΤΑΝ - ΘΗΣΕΑΣ
ΧΑΛΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΔΑΦΝΗ

17η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΑΣΠΙΔΑ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΑΠΤΕΡΑ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΜΙΛΛΑ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ - ΣΦΑΚΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΤΙΤΑΝ
ΔΑΦΝΗ - ΧΑΛΗΣ

18η αγωνιστική

ΑΣΠΙΔΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΑΠΤΕΡΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΑΜΙΛΛΑ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΔΑΦΝΗ
ΧΑΛΗΣ - ΤΙΤΑΝ

19η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΑΠΤΕΡΑ
ΑΜΙΛΛΑ - ΑΣΠΙΔΑ
ΘΗΣΕΑΣ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΧΑΛΗΣ - ΣΦΑΚΙΑ
ΤΙΤΑΝ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

20η αγωνιστική

ΑΜΙΛΛΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΑΠΤΕΡΑ - ΘΗΣΕΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΔΑΦΝΗ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΧΑΛΗΣ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΤΙΤΑΝ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΣΦΑΚΙΑ

21η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΑΜΙΛΛΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΠΤΕΡΑ
ΔΑΦΝΗ - ΑΣΠΙΔΑ
ΧΑΛΗΣ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΤΙΤΑΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΣΦΑΚΙΑ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ

22η αγωνιστική

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΜΙΛΛΑ - ΔΑΦΝΗ
ΑΠΤΕΡΑ - ΧΑΛΗΣ
ΑΣΠΙΔΑ - ΤΙΤΑΝ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΣΦΑΚΙΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

23η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΔΑΦΝΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΧΑΛΗΣ - ΘΗΣΕΑΣ
ΤΙΤΑΝ - ΑΜΙΛΛΑ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΑΠΤΕΡΑ
ΣΦΑΚΙΑ - ΑΣΠΙΔΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

24η αγωνιστική

ΔΑΦΝΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΧΑΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΤΙΤΑΝ
ΘΗΣΕΑΣ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΑΜΙΛΛΑ - ΣΦΑΚΙΑ
ΑΠΤΕΡΑ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

25η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΧΑΛΗΣ
ΤΙΤΑΝ - ΔΑΦΝΗ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΣΦΑΚΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΑΜΙΛΛΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΑΠΤΕΡΑ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΑΣΠΙΔΑ

26η αγωνιστική

ΤΙΤΑΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΧΑΛΗΣ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΔΑΦΝΗ - ΣΦΑΚΙΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΘΗΣΕΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΑΜΙΛΛΑ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΑΠΤΕΡΑ - ΑΣΠΙΔΑ

27η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΣΦΑΚΙΑ - ΤΙΤΑΝ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΧΑΛΗΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΔΑΦΝΗ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΑΣΠΙΔΑ - ΘΗΣΕΑΣ
ΑΠΤΕΡΑ - ΑΜΙΛΛΑ

28η αγωνιστική

ΣΦΑΚΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΤΙΤΑΝ - Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΧΑΛΗΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΔΑΦΝΗ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΣΠΙΔΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΑΠΤΕΡΑ
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΜΙΛΛΑ

29η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΣΦΑΚΙΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. - ΤΙΤΑΝ
ΑΣΠΙΔΑ - ΧΑΛΗΣ
ΑΠΤΕΡΑ - ΔΑΦΝΗ
ΑΜΙΛΛΑ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΘΗΣΕΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

30η αγωνιστική

Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΣΦΑΚΙΑ - ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - ΑΣΠΙΔΑ
ΤΙΤΑΝ - ΑΠΤΕΡΑ: -
ΧΑΛΗΣ - ΑΜΙΛΛΑ
ΔΑΦΝΗ - ΘΗΣΕΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μάθετε πρώτοι τα αθλητικά νέα στα Χανιά